Skoči na vsebino

Zbirka gradiva o slovenskih železničarjih na Primorskem od začetkov delavskega gibanja do leta 1947 (PANG 1027)

1907-1981; 0.7 tm (5š 2kt); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2007 iz gradiva, ki se je zbiralo v letih 1983-1987 ob izvedbi projekta Železniškega gospodarstva Ljubljana “Slovenski železničarji v NOB 1941-1945”.

fotokopije arhivskega gradiva iz različnih ustanov doma in v tujini/ fotokopije časopisnih člankov/izpiski iz gradiva in časopisnih člankov/ zapisi pričevanj in spominov še živečih železničarjev

slovenščina, italijanščina, srbohrvaščina

Dostopnost