Skoči na vsebino

Vuk Marko (PANG 1023)

1913-2017; 4.4 tm (44 arhivskih škatel); arhivski popis

Marko Vuk (1947, Miren – 2004 Miren), umetnostni zgodovinar in kulturni delavec

Osebni dokumenti 1958-2003 / korespondenca 1955-2003 / seminarske in diplomska naloga 1970-1073 / predavanja, govori, intervjuji 1971-2002 / članki 1971-2001 / rokopisi člankov, gradivo o kulturnem, društvenem, cerkvenem in političnem delovanju 1965-2003 /  gradivo o umetnostni zgodovini 1973-2001 / gradivo za gesla v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu in Enciklopediji Slovenije / katalogi za razstave 1974-2001 / zbirka vabil 1974-2004 / fotografije, časopisni članki

Dostopnost