Skoči na vsebino

Zbirka fotokopij gradiva narodnoosvobodilnega boja (PANG 1017)

1941-1946; 6.5 tm (65š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 iz dela gradiva, ki ga je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici leta 2006 prevzel od Goriškega muzeja.

fotokopije gradiva iz različnih fondov Arhiva republike Slovenije iz obdobja 1941-1945, ki ga je fotokopirala Slavica Plahuta iz Goriškega muzeja ob pripravi publikacije “Srednje primorsko okrožje 1941-1945”, Nova Gorica 1981

Originalno gradivo hrani Arhiv republike Slovenije.

Dostopnost