Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Razno gradivo (prevzem iz Goriškega muzeja) (PANG 1015)

0-0; 29.0 tm (283š 18k 5m); brez pripomočka

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 iz dela arhivskega gradiva, ki ga je izročil Goriški muzej. Gradivo je bilo neurejeno in nepopisano.

Opomba k obdelavi p.e.
Zbirka bo v prihodnosti ukinjena, saj bo gradivo postopoma vključeno v že obstoječe fonde in zbirke oz. se bodo oblikovali novi fondi.

Gradivo zbirke je še v fazi obdelave in razvrščanja v različne fonde in druge zbirke, zato še ni na razpolago vsebinski popis gradiva.