Skoči na vsebino

Razno gradivo (prevzem iz Goriškega muzeja) (PANG 1015)

0-0; 6.5 tm (65 škatel, 1 mapa); brez pripomočka

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 iz dela arhivskega gradiva, ki ga je izročil Goriški muzej. Gradivo je bilo neurejeno in nepopisano.

Opomba k obdelavi p.e.
Zbirka bo v prihodnosti ukinjena, saj bo gradivo postopoma vključeno v že obstoječe fonde in zbirke oz. se bodo oblikovali novi fondi.

Gradivo zbirke je še v fazi obdelave in razvrščanja v različne fonde in druge zbirke, zato še ni na razpolago vsebinski popis gradiva.

Dostopnost