Skoči na vsebino

Zbirka spominov in drugega dokumentarnega gradiva (PANG 1014)

0-0; 21.3 tm (213š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala je od leta 1975(?) do leta 2004 v Goriškem muzeju.

spominski zapisi, izjave, življenjepisi, seznami, nanašajoči se na osebe, kraje ali širša območja v času narodnoosovobodilnega boja in revolucije med drugo svetovno vojno (deloma tudi v času med obema vojnama)/ prošnje za priznanje posebne delovne dobe udeležencev v NOB/ vprašalniki, anketni listi in popisnice za politične zapornike, internirance in deportirance, borce partizanskih enot,  pripadnike prekomorskih enot in drugih osvobodilnih gibanj, aktiviste in druge udeležence v NOB, anketni listi Zveze primorskih partizanov/ podatki o padlih, ubitih ali izginulih/ odškodninske prošnje za zapore in taborišča/ predlogi za odlikovanja/ razne zabeležke in zapisi

Dostopnost