Skoči na vsebino

Topografija narodnoosvobodilnega boja (PANG 1013)

0-0; 12.7 tm (39 škatel); delni arhivski popis (Zbirko sestavljajo tri serije: rokopisna, tipkopisna in fotografska. Za tipkopisno serijo je sestavljen arhivski popis).

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala naj bi v letih 1948-1954, verjetneje  pa od leta 1957  pri referatu za spomeniško varstvo in referatu za zgodovino NOB  Goriškega muzeja in je bila zaključena po več letih zbiranja podatkov.

Vsebina PE: Pričevanja prebivalcev krajev z območij tedanjih občinskih ljudskih odborov Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin o dogodkih iz časa narodnoosvobodilnega boja predvsem na območju teh občin, deloma tudi na področju Cerknega, Črnega Vrha in Idrije. Pričevanja se nanašajo večinoma na omenjena območja, segajo pa tudi v širši prostor Slovenije in bivše Jugoslavije ter v zamejstvo, zlasti deželo Furlanijo v Italiji./ zapisi o dogajanjih v posameznih krajih, partizanskih enotah, vojaških misijah, varnostno-obveščevalni službi, partizanskih karavlah, kurirskih postajah in tehnikah/ seznami posnetih fotografij/ fotografije/ negativi/ skice in risbe

Dostopnost