Skoči na vsebino

Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva (PANG 1012)

0-0; 14 tm (141š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 po prevzemu gradiva iz Goriškega muzeja. Nastajati je začela v Goriškem muzeju leta 1965 na pobudo dr. Branka Marušiča.

Prevladuje gradivo iz osebnih in družinskih zapuščin.
Družinske zapuščine: Kocjan iz Žirij pri Sežani, Černe iz Tomaja, Žvanut iz Lozic, Laharnar iz Gorskega Vrha na Šentviški Gori, Feltrin iz Zakraja pri Šentviški Gori, Grbec iz Srednjega, Hrovatin in Lavrenčič iz Vipave, Malik iz Ajdovščine, Kemperle iz Hudajužne, Sfiligoj iz Medane, Tinta iz Gorenjega Polja pri Anhovem, Majer iz Lož pri Vipavi.
Osebne zapuščine: Anton Černe, Simon Gregorčič, Josip Jug, Anton Podgornik, Josip Abram Trentar, Julij Kugy, Henrik Tuma, Virgil  Šček, Ivan Bajt, Klement Jug, Jože Srebrnič, Leopold Bobič, Vinko Vodopivec, Jože Petrovič, Josip Vilfan, Albert Rejec,  Lavo Čermelj, Ivo Juvančič, Joža Lavrenčič, Franc Gorkič, Ludvik Zorzut, Franc Marušič.
Zbirka vsebuje posamezne dokumente  upravnih in pravosodnih organov, zemljiških gospostev, šolskih ustanov, gospodarskih organizacij in društev.
V zbirki je tudi gradivo, ki je nastalo pri  delu dr. Branka Marušiča v Goriškem muzeju ter pri njegovem znanstvenem, kulturnem in političnem delovanju.

Opomba k času nastanka p.e.
Večina  gradiva je iz 19. in 20. stoletja, posamezni dokumenti pa so starejšega oz. mlajšega izvora.

Opomba k obdelavi p.e.
Zbirka bo v prihodnosti ukinjena, saj se gradivo postopoma vključuje v že obstoječe fonde in zbirke oz. se oblikujejo novi fondi.

slovenščina, italijanščina, nemščina, latinščina

Dostopnost