Skoči na vsebino

Zbirka gradiva narodnoosvobodilnega boja (PANG 1006)

1936-1981; 8.6 tm (86š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala je daljše obdobje ob zbiranju gradiva iz časa narodnoosovobodilnega boja in revolucije v Goriškem muzeju.

XXVII. divizija »Goriška«, pozneje XXX. divizija 1943-1944/ štab IX. korpusa – sanitetni odsek veterinarska sekcija 1942-1945/ IX. korpus – podatki o padlih borcih/ obveščevalni center  IX. korpusa 1944-1945/ osebni arhiv Rada Valiča, vodje intendature IX. korpusa 1944/ Južnoprimorski odred, sanitetni odsek 1944-1945/ obveščevalna točka JPO za Vipavo 1944/ Briško-beneški odred – štab, obveščevalni center 1944/ Briško beneški odred, štab I. bataljona 1944/ II. bataljon, III. bataljon 1944/ 17. SNOB »Simon Gregorčič – osebni arhiv Franca Fornazariča, obveščevalni center, operativni odsek 1944/ 18. SNOUB »Bazoviška« 1944/ enote italijanskega odporniškega gibanja v okviru IX. korpusa 1944-1945/ zaledne oblasti IX. korpusa 1944-1945/ vojni arhiv 1944-1945/ Primorske tehnike 1943-1945/ tehnika Sabotin (H-37), Grmada (J-39)1944-1945/ Primorske tiskarne, 1944-1945/ Pokrajinska tehnika KPS za Slovensko Primorje 1944-1945/ Partizanski dnevnik 1944-1945/ Ciklostilni oddelek PT za Slovensko Primorje – centralna tehnika KPS 1944-1945/ Oblastni komite KPS za Slovensko Primorje 1943-1945/ Okrajni komite KPS za Srednje primorsko – Center  1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Goriško 1943-1945/ Okrožna gospodarska komisija 1943-1944/ Terenski in rajonski odbori 1943-1944/ Okrožni komite KPS za Vipavsko, Okrožni NOO (OOF) za Vipavsko 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Srednjeprimorsko1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Gorico1944-1945/ Okrajni komite KPS za Vipavsko1944-1945/ Okrajni NOO (OF) za Ajdovščino 1944-1945/  Okrajni NOO (OOF) za Vipavsko 1944-1945/ Okrajni komite KPS Miren, Okrajni komite SKOJ – Miren 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Miren 1944-1945/ Okrajna gospodarska komisija Miren 1944-1945/ Okrajna gospodarska komisija – odsek za gospodarstvo  in KNOO/ 1943-1945/ Okrožni komite KPS Kras – osebni arhiv Maksa Potokarja-Avgusta Dugulina 1942-1943/  Okrožni NOO (OOF) za Kras 1943-1945/ Okrajni NOO (OOF) Komen 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) Sežana 1944-1945/ SPZŽ, Okrožni NOO (OOF) Gorica 1944/ Okrajni odbor SPZŽ za Gorico 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Miren 1943-1945/  Okrožni odbor SPZŽ za Kras, Okrajni odbor SPZŽ za Komen 1944-1945/ Okrožni NOO (OOF) za Kanal 1943-1945/osebni arhiv Franca Hojaka-Groma 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Severnoprimorsko 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Severnoprimorsko in krajevni NOO (OOF)1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Grgar-Čepovan 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Kal-Kanal 1944/ Okrajni NOO (OOF) Kanal-Čepovan 1944-1945/ Krajevni NOO (OOF) Levpa 1944-1945/ KNOO (OOF) Banjščice 1944/ KNOO (OOF) Podlaka 1943-1945/ Okrožni komite KPS in OF za Baško (za Baško Cerkljansko)1944-1945/ Okrajni komite KPS za Baško Cerkljansko1044-1945/ Okrožni, okrajni NOO (OOF) za Baško 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Baško Cerkljansko 1944-1945/ Okrožni odbor SPZŽ za Severnoprimorsko 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ za Baško  1944-1945/ Okrajno tajništvo SPZŽ za Črni vrh – Vojsko 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Grgar – Čepovan 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Cerkno 1944/ Zapadnoprimorsko okrožje, osebni arhiv Konrada Javorška-Matjaža 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Zapadno primorsko 1943-1945/ Okrožni komite KPS in NOO (OOF) za Idrijsko 1944-1945/ Okrožni komite KPS in Okrožni OOF Brda 1943-1946/ Okrajni OOF (NOO) Brda 1943-1944/ Okrajno narodno sodišče za Brda1944-1945/ Rajonski komite KPS Bovško, Okrajni komite KPS Bovško, Okrajni NOO (OOF) za Bovško 1944-1945/ Rajonski odbor OF, Okrajni OOF za Kobarid 1943-1945/ Krajevni NOO (OOF) v okraju Kobarid 1944-1945/ Tolminsko okrožje, Okrožni (okrajni) komite KPS za Tolminsko 1944-1945/ Okraj Tolmin  1943-1945/ Terenski odbori OF (NOO) 1941-1945/ KNOO Čadrg-Zadlaz 1944-1945/ Okrožni odbor Slovensko italijanske antifašistične unije za Goriško, Okrožni NOO za Goriško 1944-1945/ Okrožni odbor SIAU za Goriško 1945-1947/ Okrožni odbor AFŽ (SIAŽZ) za Goriško  1945-1947/ Mestni odbor ASIŽZ Gorica 1945-1947/ Mestni odbor AFŽ Gorica 1945-1947/ Okrajni odbor ASIŽZ Gorica  1946/ Okrožni odbor SIAZ za Goriško 1945-1946/ gradivo raznih vojaških enot 1943-1945/ gradivo iz NOB posameznih vasi 1943-1975/ zbirke gradiva posameznikov 1940-1961/ okrožje Idrija 1943-1945/ severnoprimorsko okrožje 1942-1945/ Okrajni NOO(OF) za Tolminsko 1942-1945/ gradivo terenskih upravnih in množičnih organizacij 1943-1945/ Okrožni odbor OF za Tolminsko 1943-1944/ Okrožni odbor OF za Brda 1943-1944/ Okrajni odbor OF za Idrijsko 1944-1945?/ Okrožni odbor OF za zapadno Primorsko 1944-1945/ Okrožni odbor SPZŽ za zapadno Primorsko 1944/ Okrajni NOO(OF) za Bovško 1942-1945/ komisija za ugotavljanje vojnih zločinov v Kobaridu 1945-1948/ zbirka spominov NOB Cerkno 1953?/ kronike NOB in šol za Idrijsko/ Gabrijel Primožič – dokumentacija za rehabilitacijo brata 1979-1981?/ Zveza primorskih partizanov 1946-1947/ spomenica Milana Špacapana 1950/ Občinska konferenca SZDL Tolmin – odbor bivših aktivistov OF za severno Primorsko 1970?-1979/ komanda mesta Tolmin 1945/ Okrajno načelstvo NZ Tolmin 1942-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Tolmin 1944/ okrajno zastopstvo denarnega zavoda za Tolminsko 1945/ Okrajni komite KPS za Tolminsko 1943-1945/ Okrajni komite SKOJ za Tolminko 1944-1945/ Okrožni odbor ZSM za Tolminsko 1944/ Okrožni komite KPS za severno Primorsko 1944/ Okrajni komite KPS za Bovško 1944-1945/ odbor SPZŽ za Bovško 1943/ Okrajni komite SKOJ za Bovško 1944-1946/ Okrajna zveza primorskih partizanov Bovec 1946/ Okrožni odbor OF(NOO) za Kanalsko 1943-1945/ Okrajni NOO za Kobariško 1945/ razno gradivo iz Kobariškega 1944-1945/ Okrajni NOO Grgar-Čepovan 1944-1945/ Okrožni odbor OF(NOO) za srednje Primorsko 1944-1945/ karabinjerska postaja Slap ob Idrijci 1936-1943/ razno 1943? – ?

slovenščina, italijanščina

Dostopnost