Skoči na vsebino

Humar Jožko (PANG 1002)

1951-2003; 0.5 tm (5 škatel); arhivski popis

Jožko Humar (1914 Bilje pri Gorici – 2008 Nova Gorica)  sodnik in kulturnopolitični delavec

Lutrovci na Tolminskem, vzpon in zaton protestantizma na Vipavskem, Pomisel ob 500-letnici rojstva P. P. Vergerija, In memoriam Jože Rajhman, rokopisi 1997-1999 / dokumentacija o članstvu Jožka Humarja v upravnem odboru Mestnega gledališča Nova Gorica 1955-1966

Dostopnost