Humar Jožko (PANG 1002)

1958-2002; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Jožko Humar (1914 Bilje pri Gorici – 2008 Nova Gorica)  sodnik in kulturnopolitični delavec

Lutrovci na Tolminskem, vzpon in zaton protestantizma na Vipavskem, Pomisel ob 500-letnici rojstva P. P. Vergerija, In memoriam Jože Rajhman, rokopisi 1997-1999