Skoči na vsebino

Poligalant Volčja Draga (PANG 989)

1957-1991; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis

1956: Državno podjetje »Poligalant« Volčja Draga; 1974: Industrija za predelavo plastičnih mas »Poligalant« Volčja Draga; 1979: pridruži se Plastik Kanal: Poligalant – Plastik Volčja Draga; okoli 1990: delitev podjetja: Polident, industrija za proizvodnjo izdelkov za zobozdravstvo in Poligalant, industrija za predelavo plastičnih mas

registracija 1957-1978/ statuti, pravilniki 1966-1989/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, odborov in komisij, zbora delavcev ipd. 1961-1989/ interno glasilo Plastikar 1981, 1985-1986/ fotografije delovnega procesa, sejmov, gradnje nove stavbe, zaposlenih/ obletnice podjetja/ razno

Dostopnost