Skoči na vsebino

Goriška livarna Solkan (PANG 983)

1989-1995; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1989: Goriška livarna Solkan (izločitev iz tovarne Gostol); 2005: stečaj

registracija, statut, pravilniki 1989-1993/ zapisniki delavskega sveta , kolegija, komisij 1989-1994/ gospodarski načrt, investicijski program, poslovna poročila 1989-1993/ stečaj, prisilna poravnava 1994-1995/ razno

Dostopnost