Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

OKO, časopis za Goriško (PANG 981)

1993-1998; 1.9 tm (19š); prevzemni seznam

21.10.1993: Oko, štirinajstdnevnik za Goriško; 4.9.2003: konec izhajanja 

časopisi, fotografije, spisovno gradivo, plakete, publikacije