Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Trgovina z lesom – Komel Alojz, Solkan (PANG 971)

1925-1925; 0.0 tm (1k); arhivski popis

kniga upnikov in dolžnikov

slovenščina, italijanščina