Skoči na vsebino

Plastik Kanal (PANG 970)

1959-1994; 1.2 tm (12š); arhivski popis

1959: Žica Kanal; 1979: Poligalant Plastik Volčja Draga, TOZD Plastik Kanal; 1989: Plastik Kanal

registracija 1959-1992/ zapisniki upravnega odbora 1961-1970, poslovnega odbora 1971-1972, delavskega sveta 1962-1989, zbora delavcev 1972-1986, odborov, komisij 1971-1994

Dostopnost