Skoči na vsebino

Lekarna Tolmin (PANG 968)

1992-1993; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Okrajna lekarna Tolmin s podružnicami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1962: Lekarna Tolmin z enotami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1980: priključitev  k Centralni lekarni Nova Gorica (Goriška lekarna Nova Gorica); 1993: izločitev Tolminske lekarne iz Goriške lekarne, ustanovitev javnega zavoda Tolminske lekarne; 1994: ustanovitev zasebne Lekarne Tolmin

podatki o poslovanju Tolminske lekarne 1992-1993/ poročilo o popisu sredstev in virov sredstevna dan 30.6.1993/ predlog delitvene bilance za Tolminske lekarne 1993/ pregled prometa in stanja zalog blaga v lekarni1993/ periodični obračun 1993/ volilni imenik zaposlenih 1993/ osnutek sklepa o izločitvi lekarniških enot na področju občine Tolmin iz javnega zavoda Goriške lekarne in osnutek odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Tolminske lekarne

Dostopnost