Skoči na vsebino

Kmetijska šola Nova Gorica (PANG 959)

1967-2004; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1968: Kmetijska šola Nova Gorica; 1983: v Naravoslovnem srednješolskem centru Nova Gorica; 1992 v Strednji šoli Nova Gorica; 1997: v Šolski center Nova Gorica; 2004: Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica

Dokumnetacija o ustanovitvi, razvoju in usmeritvah šole 1968-1995/ priznanja, diplome 1983-1998/ pisni izdelki dijakov 1994-1996/publikacije, drobni tisk, šolsko glasilo 1998-2004/ projekt sodelovanja s tujino 1988-1997/ fotografije. 1968-2000

Dostopnost