Skoči na vsebino

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Območna enota Nova Gorica (PANG 938)

1883-1996; 2.4 tm (24š); arhivski popis

Bolniške blagajne goriške pokrajine: poslovalnice v Ajdovščini, Tolminu, Idriji; 1947: filiala Državnega zavoda socialnega zavarovanja v Ajdovščini, ekspoziture  Nova Gorica, Tolmin, Idrija; 1952: Okrajni zavod za socialno zavarovanje Tolmin, podružnica Idrija, Okrajni zavod za socialno zavarovanje Nova Gorica, podružnica Ajdovščina; 1954 Okrajni zavod za socialno zavarovanje Gorica, podružnica Tolmin, Ajdovščina; 1971: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SRS Ljubljana, Območna enota Nova Gorica; 1992: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, območna enota Nova Gorica

delovne knjižice in drugi osebni dokumenti iz raznih držav 1883-1996

Dostopnost