Skoči na vsebino

Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (PANG 937)

1991-2003; 0.4 tm (4 arhivske škatle); arhivski popis

1991 – 2002: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (Vojkova delavska univerza, Športno rekreacijski zavod Police in Zavod za kulturo)

zapisniki sej sveta zavoda 1991/ zapisniki sestanka o organizaciji in sistematizaciji1992-1995/ zapisniki o odpiranju ponudb za sanacijo bazena 1995-2001/ zapisniki sestankov vodij enot zavoda 1992,1994/ dokumentacija v zvezi z reorganizacijo zavoda 1998-2002/ plani dela 1992-2003/ poročila o delu 1997-2002/ zaključni račun za leto 1991

Dostopnost