Skoči na vsebino

Reklam Gorica (PANG 932)

1969-1993; 0.4 tm (4š 1k); prevzemni seznam

1969: Reklam Gorica, podjetje za ekonomsko in turistično propagando; 1991-1993: lastinsko preoblikovanje, ustanovijo se družbe z mešanim kapitalom: RG Vital, RG Plus, RG Commerce, RG Tiskarna; okoli leta 2001: stečaj

registracija 1969-1993/ statuti, pravilniki 1975-1993/ zapisniki delavskega sveta, komisij, delovne skupnosti, strokovnega kolegija 1979-1990/ nakup in prodaja prostorov 1977-1989, poslovni načrt, analiza 1991/ razno

Dostopnost