Skoči na vsebino

Tovarna pohištva Kneža (PANG 931)

1953-1994; 1.2 tm (12š 1m); arhivski popis

1946: Okrajno lesno podjetje Podmelec; 1947: Tovarna pohištva Podmelec; 1953: Okrajno lesno industrijsko podjetje OLIP Podmelec, kasneje Tovarna pohištva Krn Podmelec, Tovarna pohištva Krn Klavže; 1973: Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Klavže; 1978: združitev s TOZD Primarni lesni izdelki Kneža v Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Kneža; 1987: Poles Kneža

registracija 1953-1994/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, izvršilnega odbora, strokovnega kolegija, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1960-1990/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1979-1993/ plani 1981-1988/ načrti, prospekti in fotografije izdelkov/ matične knjige

Dostopnost