Skoči na vsebino

Metalflex Tolmin (PANG 922)

1960-1993; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1959: Obrtna delavnica »Metalflex« Most na Soči; 1960: »Metalflex« Tolmin

statuti, pravilniki, poslovniki, samoupravni sporazumi 1960-1986/ zapisniki delavskega sveta 1960-1991, upravnega odbora 1960-1970, poslovnega odbora 1969-1985, komisij 1965-1990, zborov delavcev 1979-1989, sindikata 1963-1991/ plani, poročila 1966-1985

Dostopnost