Skoči na vsebino

Tehniški šolski center Nova Gorica (PANG 912)

1946-2009; 19.1 tm (191 škatel); arhivski popis

1948: Šola za učence v elektrogospodarstvu Doblar; 1950: Elektrogospodarska šola Cerkno; 1954: Vajenska šola elektrostroke Cerkno; ?: Dom učencev EGŠ Cerkno; 1960; Elektrogospodarska šola Branko Brelih Cerkno; 1948: Strokovna šola za vajence v gospodarstvu Solkan; 1950: Triletna šola za učence v gospodarstvu raznih strok Nova Gorica; 1953: Vajenska šola za razne stroke Nova Gorica; 1959: Vajenska šola kovinarske stroke Nova Gorica; 1963:  Elektrogospodarski šolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1980: Tehniški srednješolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1993: Tehniški šolski center Nova Gorica

Ustanavljanje in registracija šole 1950-1965/ zaključni izpiti, finančne in kadrovske zadeve, učni načrti EGŠ Cerkno 1948-1961/zapisniki sestankov delovnega kolektiva 1962-1971/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1967-1973/ zapisniki sestankovsamoupravnih organov šole 1973-1975/ organizacijska poročila 1970-1972predmetniki, učni načrti 1961-1972/selitev šole v Novo Gorico 1960-1963/ pravilniki, sporazumi 1970-1983/ delovodniki 1964-1977/ dnevniki, razrednice1948-1962/ zaključni izpiti 1950-1954/ šolska glasila 1982-2001/ publikacije šole 2001-2009/ ostale objave šole

Dostopnost