Skoči na vsebino

Agencija Tolminska – izobraževalno središče (PANG 897)

1993-2004; 9.3 tm (93 škatel); arhivski popis

1993: Agencija Tolminska, izobraževalno središče, k.d. Perovič, program srednjega izobraževanja-gostinska dela, program izobraževanja odraslih; 2002: ukinitev

Zaradi ukinitve prevzeta vsa ohranjena pedagoška dokumnetacija šole: osebni listi, pogodbe, zapisniki o izpitih, dnevniki 1993-2001 za program srednjega izobraževanja- gostinska dela/ matične knjige, zapisniki o izpitih, seznami, izpisnice, redovalnice, pogodbe, programi izobraževanja ob delu 1995-2002/

Dostopnost