Skoči na vsebino

Avtoprevoz Tolmin (PANG 888)

1948-1989; 2.1 tm (21š); prevzemni seznam

1947: Okrajno avtopodjetje OKAP Tolmin; 1952 Avtoprevoz Tolmin (pripoji se OKAP Idrija); 1962: pripoji se Splošno obrtno podjetje DOM Tolmin, ki se leta 1971 odcepi in priključi Gostolu; 1963: pripojita se podjetji Transport Cerkno in Avtopromet Idrija

zaključni računi 1948-1989/ pravilniki 1980-1990/ interno glasilo 1971-1973/ prospekt 1987

Dostopnost