Skoči na vsebino

Kulturni dom Nova Gorica (PANG 886)

1975-2015; 1.9 tm (19 škatel, 1CD); arhivski popis

1979: Kulturni dom Nova Gorica; 1994: Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

dokumentacija v zvezi z izgradnjo Kulturnega doma 1975-1986/ kronika o nastajanju Kulturnega doma 1975-1981/ programski elaborat Kulturnega doma 1980/ dokumentacija o rekonstrukciji Kulturnega doma in predlogih združevanja nekaterih kulturnih ustanov v Novi Gorici 1084-1990/ pravilniki in drugi samoupravni akti 1980-1993/ dokumentacija sveta lokalne radijske postaje Nova Gorica 1981/ spisi o ustanovitvi in delovanju radijske postaje Koper, studia Nova Gorica in lokalne radijske postaje Nova Gorica 1977-1985/ publikacija  15 let glasbene muze v Kulturnem domu Nova Gorica 1981-1996

Dostopnost