Skoči na vsebino

VOČE export-import (PANG 866)

1953-1992; 1.6 tm (14š 9k); arhivski popis

1955: Flores, export-import, Šempeter pri Gorici; 1959: Voče export-import Zagreb, poslovna enota Šempeter pri Gorici; 1974: Voče export-import Zagreb, TOZD Šempeter pri Gorici; 1990: Voče export-import Zagreb, predstavništvo Šempeter pri Gorici

registracija 1974-1993/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, zbora delavcev, odborov 1966-1991/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1974-1991/ nesreče pri delu 1961-1987/ zaključni računi 1957-1989/ elaborat za zgraditev sortirnice Plave 1953/ gradbena dokumentacija 1971-1986/ fotografije, nastale ob razstavah, obletnicah ipd.

Dostopnost