Skoči na vsebino

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica (PANG 865)

1962-1991; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1962: Zavod za spomeniško varstvo Gorica – Nova Gorica; 1982: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – Nova Gorica

statut, pravilniki in drugi samoupravni akti 1973-1983/ zapisniki sej zbora delavcev, sveta in komisij 1969-1990/ analiza srednjeročnega plana 1981-1985 z oceno za leto 1985, analiza razvojnih možnosti varstva naravne in kulturne dediščine v občini Nova Gorica/ vprašalniki popisa kulturne dejavnosti za leta 1984, 1985 in 1987/ statistična poročila 1985-1991/ dnevnik storitev 1962/ evidenca štampiljk 1962-1973/ posamezni spisi 1972-1983

Dostopnost