Skoči na vsebino

Goriške opekarne (PANG 858)

1946-1990; 11.3 tm (113š 1k); prevzemni seznam

1948: Goriške opekarne, centrala Bilje pri Gorici; 1950: delitev: Goriške opekarne, Okrajne opekarne; 1954: Okrajne opekarne se preimenujejo v Opeka Bilje; 1959: Opeka Bilje se priključi Goriškim opekarnam – Goriške opekarne Volčja Draga; 1974: Goriške opekarne Bukovica; 1990: Goriške opekarne Renče-Bilje

registracija 1955-1962/ statuti 1964-1986/ pravila, pravilniki, samoupravni sporazumi 1954-1987/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, strokovnega kolegija, poslovodnih organov, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1948-1990/ volitve v organe upravljanja 1965-1989/ investicijski programi, plani, poslovna poročila 1960-1989/ zaključni računi 1948-1986/ obletnice podjetja 1964-1987/ Savnig in Nemec, Ekonomija Goriških opekarn 1946-1959: računske knjige, razno

Dostopnost