Skoči na vsebino

Otroški vrtec Nova Gorica (PANG 840)

1903-1998;  5.4 tm (54 škatel, 4 knjige); prevzemni seznam

1900: društvo Otroški vrt Solkan, 1914: ukinitev; 1924: italijanski otroški vrtec v Solkanu, 1943: ukinitev; 1950: otroški vrtec Solkan; 1953: Otroški vrtec Julke Pavletič Solkan; 1964: enota otroškega vrtca Nova Gorica;  1952: Otroški vrtec v Novi Gorici; 1973: Vzgojno varstveni zavod Nova Gorica; 1978 Vzgojno varstvena organizacija Marinke Ribičič Nova Gorica;

Kronike vrtca 1954-1992/ spisovno gradivo po delovodniku 1950-1973/ delovodniki 1947-1964/ personalne zadeve 1947-1998/ spominski zapisi 1965-1976/ pravila, pravilniki 1962, 1983/ fotografije 1903-1980

Dostopnost