Skoči na vsebino

Vzgojni zavod Pavla Rušta Vrhpolje pri Vipavi (PANG 824)

1965-2005; 2.3 tm (23 š); arhivski popis

1964: Posebni vzgojni in izobraževalni zavod Vrhpolje pri Vipavi, 1965: Vzgojni zavod Pavla Rušta Vrhpolje pri Vipavi; 1982: ukinitev (priključitev enote s prilagojenim programom Osnovni šoli  Ajdovščina)

Zapisniki sej zbora delovne skupnosti 1965-1978/ Zapisniki sej upravnega odbora 1966-1970/ Zapisniki sej sveta 1981-1982/ registracija zavoda 1965-1979/ ukinitev 1982-1983/ programi dela 1969-1982/ poročila, smernice, analize 1979, 1981/ zaključni računi 1966-1981/ statut, pravilniki, sporazumi 1966-1981

Dostopnost