Skoči na vsebino

Osnovna šola Vrata (PANG 818)

1925-1967; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1819: Ljudska šola na Vratih; 1922: Ljudska šola Vrata, Scuola popolare di Vrata di Chiapovano; 1924: Scuola elementare di Vrata di Chiapovano; 1944: Partizanska šola; 1945: Državna osnovna šola Vrata; 1963: podružnica osnovne šole Čepovan; 1965: ukinitev višjih razredov; 1969: ukinitev

Vpisnica 1925-1926/ tedniki šolskega dela 1946-1969/ šolska matica 1962-1963/ matična knjiga 1962-1967/ matični listi 1938-1961/ delovodniki 1946-1963 /

Dostopnost