Skoči na vsebino

Osnovna šola Lokve (PANG 817)

1945-1984; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

1880: Ljudska šola Lokve; po 1918: Ljudska šola Lokve, Scuola popolare di Loqua; 1924: Scuola elementare di Loqua; 1945: Državna osnovna šola Lokve; 1963: podružnica osnovne šole Čepovan; po 1980: ukinitev

Šolska kronika 1950-1980/ šolska matica 1945-1963/ matična knjiga 1964-1968/ matični listi 1945-1963/ delovodniki 1946-1962/ tedniki šolskega dela 1946-1977/ dnevniki 1980-1984/ zapisniki sej šolskega odbora 1955-1967/ odbrani spisi 1946-1962/

Dostopnost