Skoči na vsebino

Osnovna šola Čepovan (PANG 810)

1945-2005; 1.8 tm (18 škatel); arhivski popis

1840, 1872: Ljudska šola Čepovan; po 1918: Ljudska šola Čepovan, Scuola popolare di Chiapovano; 1924: Scuola elementare di Chiapovano; 1943-1945: slovenska šola v Čepovanu; 1945: Osnovna šola Čepovan; 1891: Čipkarska šola Čepovan; ok. 1933: Scuola elementare di Pstala, 1945: Osnovna šola Puštale, 1950: podružnica

Šolske kronike osnovnih šol: Čepovan 1946-1975, Srednji Lokovec 1948-1989, Vrata 1946-1969, Gornji Lokovec 1949-1991 (dodatek kronika šole v Grudnici)/ tedniki šolskega dela, dnevniki 1945-1980/ statut šole 1964/ zapisniki sej šolskega odbora 1959-1963/ zaključna poročila 1977-1980/ odbrani spisi 1945-1975/ inšpekcijska knjiga 1951-1961/zaključni računi 1962-1975/ delovodniki 1946-1975/ športnovzgojni kartoni (vzorčno) 2004-2005/ imenik učencev čipkarske šole 1962-1963/ delovodnik šole Putale 1946-1949, 1956-1961/ šolska matica šole Puštale 1945-1951/ matični listi šole Puštale 1938-1946

kronike ŠŠD Čepovan 1971-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1980-1981, 1981-1983, 1983-1985, 1985-1987, 1987-1991, 1991-1994, 1994-1997/ kronika ožjega vodstva ŠŠD Čepovan 1971-1997/ kronika poletne šole v naravi 1978-1997/ evidenca nastopov – telovadnih akademij 1975-1994/ preglednice tekmovanj za šolske športne značke 1981-82, 1997-98/ podroben letni učni načrt špornih dejavnosti 1984, 1996-97/ šolska glasila: Snežinka, glasilo ŠŠD Čepovan

Dostopnost