Skoči na vsebino

Osnovna šola Dobrovo (PANG 807)

1936-1988; 6.9 tm (69 škatel); arhivski popis

1826: trivialka v Kojskem; 1873: Ljudska šola v Kojskem, 1918: Ljudska šola Kojsko, Scuola popolare di Quisca; 1924: Scuola elementare di San Martino Quisca; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1947: Osnovna šola Kojsko; 1956-1962: Nižja gimnazija Kojsko; 1962: Osnovna šola Kojsko, 1963: podružnica

Ok. 1827: šola v Biljani; 1880: Ljudska šola v Biljani; 1911: Ljudska šola Dobrovo; 1918: Ljudska šola Dobrovo, Scuola popolare di Castel Dobra; 1924: Scuola elementare di Castel Dobra; 1944-1947: »privatna šola« v Biljani; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo Dobrovo; 1947: Osnovna šola Dobrovo; 1948-1958: Nižja gimnazija Dobrovo; 1958: Osnovna šola Dobrovo

1872: Ljudska šola v Cerovem; 1918: Ljudska šola Cerovo, Scuola popolare di Cero; 1924: Scuola elementare di Cero Superiore (frazione); 1943: slovenska osnovna šola v Gornjem Cerovem; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1945-1947: privatna osnovna šola v Doljnjem Cerovem: 1947: osnovna šola v Gornjrm Cerovem; 1963: podružnica

Ok. 1840: šola v Fojani; 1870: Ljudska šola v Fojani; 1918: Ljudska šola Fojana, Scuola popolare di Fleana; 1924: scuola elementare di Fleana (frazione); 1944: slovenska šola v Flojani; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1947: Osnovna šola v Fojani; 1954: ukinitev

Ok.1840-1890: šola v Šlovrencu; 1890: Ljudska šola v Hruševlju; 1963 podružnica

1878: Ljudska šola v Kozani, 1918: Ljudska šola Kozana, Scuola popolare di Cosana; 1924: Scuola elementare di Cosana (frazione); 1944-1945: slovenska osnovna šola; 1947: Osnovna šola Kozana; 1954: ukinitev

1870: Ljudska šola v Kožbani; 1918: Ljdska šola v Kožbani, Scuola popolare di Brizza (cosbana);1924: Scuola elementare di Brizza (Cosbana) (frazione); 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo Kožbana-Brdice; 1947: Osnovna šola Kožbana; 1964: podružnica

1869: Ljudska šola v Medani; 1963: podružnica

1874: Ljudska šola v Podsabotinu; 1918: Ljudska šola v Podsabotinu, Scuola popolare di poggio S. Valrntino, 1924: Scuola elementare di Poggio S. Valentino (frazione); 1943-1945: slovenska osnovna šola; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo;  1964 podružnica; 1966: ukinitev

1872: Ljudska šola v Šmartnem; 1918: Ljudska šola Šmartno; Scuola popolare San Martino; 1924: Scuola elementare di San Marino (podružnica), 1945-1947 osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1947: Osnovna šola Šmartno; 1963: podružnica

1882: Ljudska šola v Vedrijanu; 1918: Ljudska šola v Vedrijanu, Scuola popolare di vedrignano, 1924: Scuola elementare di Vedrignano (frazione), 1944: slovenska »narodna« šola, 1945-1947: šola pod zavezniško vojaško upravo in narodna šola; 1947: osnovna šola Vedrijan

1873: Ljudska šola v Vipolžah; 1961: podružnica

Ok. 1876: Ljudska šola v Višnjeviku; 1918: Ljudska šola Višnjevik, Scuola popolare di Visnovicco, 1924: Scuola elementare di Visnovicco (frazione); 1944-1945: partizanska šola; 1945-1947: osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1946-1947: osnovna šola na Bregu – Breg-Krasno; 1947: Osnovna šola Višnjevik; 1963 podružnica

1890: Ljudska šola Hruševlje; 1918: Ljudska šola Hruševlje, Scuola popolare di Curso, 1924: Scuola elementare di Curso (frazione); 1962: podružnica

1947: osnovna šola Golo brdo; 1964: podružnica; 1964: ukinitev

Osnovna šola Dobrovo, Nižja gimnazija Dobrovo: Kronike šol: Biljana 1946-1947, Breg-Krasno 1947, Cerovo 1950-1970, Dobrovo 1946-1974, Fojana 1947-1954, Golo brdo 1950-1964, Hruševlje 1948-1965, Kojsko 1947-1957, Podsabotin 1949-1966, Šmartno 1951-1954, Vedrijan 1950-1956, Višnjevik 1947-1966, razredni katalog, vpisnica in tednik šolskega dela šole v Biljani 1946-1948, dnevniki Nižje gimnazije Dobrovo 1950-1955, zapisniki učiteljskih konferenc 1955-1972,vpisnice nižje gimnazije Dobrovo in Kojsko 1949-1962, zapisniki sej upravnega odbora 1960-1968, knjiga obvestil 1966-1967, delovodniki 1950-1969, organizacijska poročila 1956-1974, statistična poročila 1948-1974, tedniki šolskega dela šole v Dobrovem in podružnic (vzorci) 1947-1970, matični listi 1950-1988, šolske matice in kazala za osnovno šolo Dobrovo in podružnice 1936-1969, matične knjige za osnovno šolo Dobrovo 1962-1971, Kožbana 1963-1967, Kojsko, Cerovo, Šmartno, Podsabotin 1962-1965; Osnovna šola Kojsko, Nižja gimnazija Kojsko: Razrednice, vpisnice 1945-1947, tedniki šolskega dela 1947-1965, dnevniki Nižje gimnazije Kojsko, zapisniki učiteljskih konferenc nižje gimnazije in osnovne šole 1955-1960, zapisniki sej šolskega odbora 1958-1963 in drugih organov šole 1958-1963, organizacijska poročila 1954-1963, matična knjiga učencev 1945-1946, matična knjiga zaposlenih 1962-1963, pravila šole 1960; Osnovna šola Višnjevik: vpisnice 1946-1947, tedniki šolskega dela 1948-1965, delovodniki 1956-1962; Osnovna šola Podsabotin: tedniki šolskega dela 1947-1965, zapisniki sej šolskega odbora 1954-1957, zapisniki šolskih inšpekcij 1949-1954; Osnovna šola Golo brdo: tedniki šolskega dela 1948-1964, delovodnik 1949-1961; Osnovna šola Fojana: vpisnice 1945-1947, spisi 1948-1954; Osnovna šola Šmartno: zapisniki učiteljskih konferenc 147-1955, tedniki šolskega dela 1947-1965, zapisniki inšpekcij 1949-1961, delovodnik 1961-1962; Osnovna šola Kožbana: tedniki šolskega dela 1950-1965; Osnovna šola Podsabotin: inventarna knjiga šolske knjižnice 1948-1950/ zapisniki sej šolskega odbora 1954-1957/ inšpekcijski zapisniki 1949-1954/ tedniki šolskega dela 1947-1965;  Osnovna šola Šmartno: zapisniki učiteljskih konferenc 1947-1955/ tedniki šolskega dela 1947-1965/ zapisniki inšpekcij 1949-1962/ delovodnik 1961-1962; Osnovna šola Vedrijan: šolska matica 1940-1953/ inventarna knjiga šole in pionirske knjižnice 1950-1956/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ tedniki šolskega dela 1947-1956; Osnovna šola Medana: šolska kronika 1952-1964

Dostopnost