Skoči na vsebino

Gostinstvo in turizem Tolmin (PANG 796)

1964-1991; 2.8 tm (28š 2k); prevzemni seznam

1976: združijo se podjetija  ATC Bovec, Gostinsko podjetje Hotel Krn Tolmin in Gostinsko podjetje Posočje Most na Soči v DO Soča, gostinstvo in turizem Tolmin; 1985: združitev s Kompasom – odtlej: Kompas Jugoslavija, TOZD Gostinstvo Tolmin in Kompas Jugoslavija, TOZD ATC Bovec; 1989: Gostinstvo in turizem Tolmin

registracija, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1976-1991/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, odborov, komisij 1981-1991/ zaključni računi 1965-1989/ evidence osebnega dohodka 1964-1991/ matične knjige

Dostopnost