Skoči na vsebino

Srednja lesarska šola Nova Gorica (PANG 789)

1948-1991; 3.4 tm (34 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1948: Industrijska šola za pohištveno stroko Nova Gorica; 1961: Izobraževalno središče pohištvene industrije Nova Gorica; 1974: Lesarski šolski center Jože Srebrnič Nova Gorica; Lesarski šolski center Nova Gorica; 1981: Srednja lesarska šola Jože Srebrnič Nova Gorica; 1993: Srednja lesarska šola Nova Gorica;

Statistični listi in poročila, organizacijska poročila, zaključna poročila(1951-1973), zaključni računi (1961-1976), zapisniki sej strokovnih in upravnih organov (1954-1971), dnevniki dela (1948-1958), gradbene zadeve (1956-1980), akti, pravilniki, statuti (1964-1981), izbrano gradivo mladinske organizacije, sindikata, šolskih društev (1950-1976), diplome, priznanja (1961-1992)

Dostopnost