Skoči na vsebino

Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina (PANG 773)

1956-1990; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

1956: Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina (prej v sestavi centralnih obratov Splošnega gradbenega podjetja ‘Primorje’ Ajdovščina)

registracija 1956-1987/ statuti, pravilniki 1970-1982/ zapisniki upravnega odbora 1964-1970, delavskega sveta 1964-1990, zbora delavcev 1964-1970, strokovnega kolegija 1964-1982, komisij 1965-1986, osnovne organizacije sindikata 1975-1987

Dostopnost