Skoči na vsebino

Alpski turistični center Bovec (PANG 772)

1971-1991; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1969: Alpski turistični center Bovec

splošni akti 1979-1987/ zapisniki organov upravljanja 1979-1982/ zapisniki kolegija 1986/ razni zapisniki, beležke 1978-1991/ pogodbe 1980/ tehnična dokumentacija za izdajo lokacijskega dovoljenja 1971/ zaključno poročilo urbanističnega načrta 1972/ investicijski program 1973/ hotel Alp: razširitev steklene dvorane 1985, idejna zasnova prizidka 1988, tehnična dokumentacija za hladilnico 1990, toplotna postaja 1990

Dostopnost