Skoči na vsebino

Državne železnice (PANG 763)

1898-2007; 1.2 tm (12š 3m 344 kos); arhivski popis

dokumentacija o razlastitvah 1925-1943/ načrti železniških objektov in naprav ter odsekov prog 1898-1980/ fotografije železniških objektov

slovenščina, italijanščina, nemščina

Dostopnost