Skoči na vsebino

Zavod za socialno medicino in higieno Gorica, Nova Gorica (PANG 756)

1953-2013; 4.2 tm (42 škatel); arhivski popis

1951: Higienski zavod Gorica; 1954: Okrajni higienski zavod Gorica; 1961: Zavod za zdravstveno varstvo Gorica; 1975: Zavod za socialno medicino in higieno Gorica; 1992:Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

registracija 1969-1980/ samoupravni akti 1969-1980/ zapisniki sej 1969-1980/ programi dela 1970-1980/ poslovna poročila, finančni načrti in zaključni računi 1962-1980/ statistična poročila 1958-1980/ poročila o delu zdravstvenih služb in dispanzerjev 1953-1980/ poročila in statistika o porodih 1955-1980/ poročila o nesrečah pri delu 1956/ evidence nalezljivih bolezni 1956-1980/ evidence o zdravstveni neoporečnosti živil 1953-1976

Dostopnost