Skoči na vsebino

Avtopromet Gorica, Nova Gorica (PANG 752)

1948-2002; 5.0 tm (50 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko avtopodjetje v Ajdovščini; 1952: Avtoprevozniško podjetje Gorica (skrajšano Avtopromet Gorica); 1962: Komunalno avtoprevozniško podjetje “Avtopromet Gorica”; 1974: Avtopromet Gorica – prometno, remontno, gostinsko, turistično in trgovsko podjetje; 1976: Avtopromet Gorica – prometna, remontna, gostinska, turistična in trgovska delovna organizacija

registracija 1960-1976/ splošni akti/ zapisniki upravnega odbora 1959-1972, delavskega sveta 1959-1989, zbora delavcev 1973-1989, strokovnega kolegija 1970-1982, osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1965-1989/ stečaj 1996-2002

Dostopnost