Skoči na vsebino

Komunala Nova Gorica ( PANG 747)

1950-2020; 3.6 tm (36 škatel); arhivski popis

1950: Mestna uprava stanovanjskih zgradb Solkan – Gorica; 1952: Gospodarsko komunalna ustanova Nova Gorica; 1966: Komunala, zavod splošne komunalne dejavnosti Nova Gorica; 1981: Komunala Nova Gorica, delovna organizacija splošne komunalne dejavnosti

registracija 1950-1988/ zapisniki upravnega odbora 1956-1969, delavskega sveta 1964-1989, zbora delavcev 1973-1988, izvršnega odbora 1974-1983, odborov in komisij 1973-1989/ pravilniki, samoupravni sporazumi 1964-1990/ glasilo Informator 1965-1990/ časopisni članki o podjetju 1971-1983/ poročila, analize o delu, ipd.

Dostopnost