Skoči na vsebino

Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina (PANG 738)

1977-1991; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1977: Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina; 1991 vključen v Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina

registracija 1977/ poročilo o delu in finančno poročilo 1978-1989/ zapisniki sej delavskega sveta, delovne skupnosti, osnovne organizacije sindikata 1978-1991/ zapisniki sej sveta Športnorekreacijskega zavoda Police 1978-1990/ samoupravni sporazum, statut, pravilniki 1985 – 1989/ pogodba o opravljanju računovodskih storitev 1989

Opomba:
1991 Športnorekreacijski zavod Police vključen skupaj z  Zavodom Vojkova delavska univerza in Zavodom za kulturoAjdovščina v Javni zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (PANG 937)

Dostopnost