Skoči na vsebino

Projekt Nova Gorica (PANG 727)

1955-1994; 3.4 tm (34š); arhivski popis

1955: Projekt biro Nova Gorica; 1973: Projekt Nova Gorica

statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1973-1987/ zapisniki upravnega odbora 1957-1972, delavskega sveta 1957-1990,  poslovnega odbora 1973, kolegija 1974-1980, delovne skupnosti, zbora delavcev 1955-1988, komisij ipd. 1966-1994, družbenopolitičnih organizacij 1976-1988/ registracija 1982/ poročila o delu 1974-1979/ investicijski elaborat Žusterna III, 1.etapa, 1981

Dostopnost