Skoči na vsebino

Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, Šempeter pri Gorici (PANG 722)

1959-2007; 17.3 tm (172 škatel, 2 mapi, 2 ovoja, 3 koluti); prevzemni seznam

1959: Iskra Kranj, tovarna avtoelektrike Šempeter pri Gorici; 1961: Iskra Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica; 1966: Združena podjetja Iskra Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica; 1969: Iskra – tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica v združenem podjetju Iskra Kranj

registracija 1959-1988/ zapisniki upravnega odbora 1961-1971, delavskega sveta 1961-1990, kolegija 1967-1972, odborov in komisij 1966-1990, družbenopolitičnih organizacij 1962-1981/ gospodarski načrti 1964-1972/ statuti, pravilniki, poslovniki 1960-1990/ interna glasila 1966-2002/ nesreče pri delu 1974-1986/matične knjige zaposlenih 1959-1994/ tehnična dokumentacija – risbe izdelkov, katalog rezervnih delov, predstavitveni katalogi, vodniki po podjetju 1960-2007/ tehnična dokumentacija izdelkov za potrebe jugoslovanske vojske 1980-1991/

Dostopnost