Skoči na vsebino

Tekstina Ajdovščina (PANG 718)

1948-2012; 6.4 tm (64 škatel, 1 mapa, 2 filmska koluta 16mm); prevzemni seznam

1948: Tekstilna tovarna Ajdovščina; 1967: Tekstina, tekstilna industrija Ajdovščina

registracija 1953-1995/ pravila, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1953-1991/ zapisniki upravnega odbora 1956-1971, delavskega sveta 1952-1989, odborov in komisij 1961-1991, zbora delavcev 1974-1989, osnovne organizacije sindikata 1963-1990,zveze borcev 1975-1983, zveze komunistov 1962-1965, ekonomskih enot 1963-1968/ / volitve, referendumi 1964-1990/ investicijsko tehnična dokumentacija 1948-1978/ gospodarski načrti, poslovna poročila 1965-1977/ interna glasila 1973-1976/ knjiga delovnih nezgod, analiza nesreč pri delu1955-1990/ društva 1950-1971/ obletnice podjetja 1974, 1978/ sprememba imena in zaščitnega znaka 1966-1967/ fotografije prireditev, proizvodnje, objektov, strojev, počitniških hišic/ negativi na traku in steklenih ploščah/ priznanja, odlikovanja 1969-1993/ interno glasilo Informacije 2011-2012/ fotografije (prostorov, zaposlenih, delovnega procesa, prireditve ob 25-letnici podjetja, ipd.)/

Dostopnost