Skoči na vsebino

Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino (PANG 716)

1922-1982; 1.1 tm (11š 2k); arhivski popis

1922: Casa di salute-Villa buon consiglio; Umobolnica usmiljenih bratov Stara Gora; Dom onemoglih Stara Gora; 1948: Dom onemoglih Srebrnič Jožefa Renče; 1952: Dom ostarelih in onemoglih Gradišče; 1955: Dom počitka upokojencev in oskrbovancev Gradišče; 1957: Dom starih in onemoglih Gradišče; 1962: Dom za stare Gradišče; 1978: Dom upokojencev Gradišče

registracija 1956-1959/ pravila in statut 1954-1955, 1970-1971/ zapisniki sej 1948-1980/ poslovna poročila 1958-1979/ statistična poročila/ finančni načrti 1949-1965, zaključni računi 1956-1979/ evidence inventarja 1948-1952/ personalna dokumentacija 1949-1953/ investicijsko- tehnična dokumentacija adaptacij, dozidave in naprav stavbe na Gradišču 1964-1980/ kartoteke oskrbovancev 1947-1948/ matična knjiga oskrbovancev 1922-1964/ matična knjiga delavcev in uslužbencev/ ambulantne knjige 1973-1982/ raportne knjige 1968-1982/ jedilni listi 1948-1954/ spisi 1947-1979/ delovodniki 1955-1975/ fotografije/ Dom upokojencev Gradišče, 70 let dejavnosti, 40 let Doma upokojencev Gradišče, 10 let preselitve v novo stavbo, publikacija 1992

slovenščina, italijanščina

Dostopnost