Skoči na vsebino

Tovarna poljedelskega orodja Batuje (PANG 709)

1937-1992; 12,8 tm (126š 13k 1m); prevzemni seznam

1867: kovačija Carlo Mulitsch Batuje; 1948: Tovarna poljedelskega orodja Batuje; 1984: Metalka Ljubljana, Temeljna organizacija združenega dela Tovarna poljedelskega orodja Batuje; 1989: Tovarna poljedelskega orodja Batuje

registracija 1948-1979/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1966-1991/ zapisniki upravnega odbora in delavskega sveta 1954-1992, zbora delavcev 1969-1990, poslovodnega odbora 1982-1989, odborov in komisij 1972-1990, osnovne organizacije sindikata 1957-1991, zveze komunistov 1959-1989/ volitve, referendumi 1955-1991/ sejmi, reklame 1978-1985/ katalogi, načrti proizvodov/ fotografije izdelkov, zgradb, zaposlenih/ matične knjige/ investicije/ gradivo podjetja Carlo de Mulitsch 1937-1945: katalog proizvodov, blagajniška knjiga, register nezgod, knjiga zaposlenih/ gradivo podjetja Fužina Čaven: inventure, investicijska dokumentacija, razno

slovenščina, italijanščina

Dostopnost