Skoči na vsebino

Final Gorica, Nova Gorica (PANG 703)

1947-1991; 2,3 tm (23š); arhivski popis

1963: Obrtno komunalno podjetje Nova Gorica; 1965: Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica; 1966: pripojitev Elektromonterskega podjetja Nova Gorica; 1969: Final Gorica, Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica; 1979: Final Gorica, zaključna dela v gradbeništvu; 1995: Final, inženiring in gradbeništvo Nova Gorica

Splošno gradbeni servis Gorica
zapisniki delavskega sveta 1961-1963, upravnega odbora 1963, komisije za delovna razmerja 1961-1963, strokovnega kolegija 1960-1963/ pravilniki, poslovniki 1961-1963/ poslovno poročilo, bilanca 1962, likvidacijska bilanca 1963

Okrajno elektroinštalatersko (elektromontersko) podjetje Gorica
poročila 1950 – 1963/ zapisniki organov upravljanja 1950-1965/ splošni akti 1959-1964/bilance 1954-1965/ matična knjiga 1955-1968

Remontno podjetje Solkan
zapisniki organov upravljanja 1950-1964/ splošni akti 1956-1963/ zaključni računi 1955-1962/ knjiga delovnih nezgod 1954-1963/ matična knjiga 1947-1963

Remontno podjetje Šempeter oziroma Obrtno gradbeno podjetje Šempeter
registracija 1949-1962/ pravilniki 1957-1962/ zapisniki organov upravljanja 1962-1963/ knjiga nezgod 1957-1960/ likvidacijska bilanca 1963/ matična knjiga  1950-1963

Obrtno komunalno podjetje Nova Gorica, od oktobra 1965 Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica, od leta 1969 oziroma od srede leta 1968 Obrtno gradbeno podjetje Final Gorica
splošni akti 1964-1990/ zapisniki delavskega sveta 1962-1991, upravnega odbora 1964-1971, poslovnega odbora 1971-1977, strokovnega kolegija 1964-1991, zbora delavcev 1971-1988, komisij 1964-1990, osnovne organizacije sindikata 1969-1988, osnovne organizacije zveze komunistov 1973-1987/ statistika 1967-1975/ zaključni računi 1954-1968/ poslovna poročila 1978-1989/ plani 1969-1990/ glasilo Final 1978-1979, matične knjige

Dostopnost